Торпақ

17 Желтоқсан


Достарыңыздан хабар күтіңіз. Жақсы жаңалық болуы мүмкін. Сіз бақытты жансыз... Шешім қабылдағанда абай болыңыз. Асықпай, ойланып кейін барып шешім қабылдаңыз. Бұл күн сіз үшін жақсы жаңалықтарға толы болмақ. Достарыңызбенде саяхатқа шығып кетуіңізде ғажап емес.